Test Financer

Portada » Test Financer

Aquestes son algunes preguntes claus en relació a la adecuada gestió financera de la empresa. Siusplau dediqui uns breus instants per contestar-les.

Test Financer
Planifico financieramente cada ejercicio y dispongo de los recursos financieros adecuados, en cuantía y en coste *
Disposo de pressupostos i objectius financers *
Analitzo sistemáticament les seccions del meu negoci a la recerca del millorament de la rendibilitat o la contenció del cost *
Treballo amb previsions de tresoreria a curt i llarg plaç *
Tinc determinats, i analitzo periòdicament els centres i objectes de cost de la meva empresa *
Els meus circuits administratius i informàtics són ràpids i eficients *
Quan faig un pressupost per un client, la informació de que disposo sobre costos es immediata i fiable *
Estic al corrent dels ajuts i subvencions als que puc accedir *
Els informes financers i sobre les Àrees crítiques del negoci són regulars i comprensibles *

Si la resposta majoritària es no, la gestió financera és bastant deficient. En aquest cas, una adequada gestió financera proporcionarà un valor afegit molt important a l’empresa, que guanyarà en agilitat, seguretat, i rendibilitat.

Si la resposta majoritària es que si, però encara en alguns punts és negativa, val la pena plantejar-se la millora que suposaria corregir els punts deficitaris.

Si vostè ha respost afirmativament a totes les preguntes, només ens resta felicitar-lo cordialment i posar-nos a la seva disposició en l’eventualitat que en el futur pugui necessitar d’un professional de forma interina.

RANDOM07

Interessat en un director financer extern?

Contacti'ns ara mitjançant el formulari de contacte