Direcció financera interina

Portada » Direcció financera interina

Hi ha determinades situacions del negoci que fan ideal la figura d’un director financer interí o temporal:

Situacions de ràpid creixement

En un període de ràpid creixement es poden crear moltes noves exigències financeres, molts dels quals són a curt termini. Finançar les injeccions de capital, la reestructuració, la re-enginyeria financera o nous sistemes d'informació en son alguns exemples. Aquests sovint requereixen habilitats financeres que l’equip financer del dia a dia no té. I fins i tot els equips que tenen aquestes competències, simplement no tenen temps per assumir el volum de treball addicional.

La direcció financera interina és el recurs perfecte. Ofereix:

 • Un gestor experimentat del finançament
 • Disponibilitat per a cada situació
 • Una solució que pot ser flexible segons sigui necessari
 • Crear recursos sense necessitat de afegir despeses fixes

Transicions en el càrrec

Són moltes les empreses que es veuen abocades a fer front als comptes anyals, els pressupostos, o altres períodes més o menys crítics, sense que el director financer estigui en el seu lloc, ja sigui per malaltia, maternitat, dimissió, o accident.

Les conseqüències d’aquest fet són impredictibles. Però les empreses poden auto-protegir-se d’aquesta eventualitat amb un director financer interí, que ajudarà de forma proactiva a través d’iniciatives, recollint les regnes del càrrec mentre que es solventa l’eventualitat o es cerca un reemplaçament permanent.

Fusions / adquisicions

Una fusió o adquisició suposa una gran pressió sobre el personal financer. Es distreu del dia a dia, genera incertesa, i demanda les habilitats o experiència que els falta. Un director financer interí pot ser emprat en dues maneres diferents per abordar aquesta situació:

Si per al seu equip de gestió aquesta és la primera situació d’aquest tipus, un director financer interí pot proporcionar un suport experimentat i especialista per a totes les situacions que es necessiten:

 • Identificació de empreses objectiu
 • Due diligence, o investigació del negoci a adquirir
 • Valoració del negoci
 • Participar en la negociació de l'acord
 • Ratificació dels comptes
 • Negociació dels termes
 • Garantir el finançament
 • Fusió de les empreses

D'altra banda, si el seu equip de gestió ja és expert en fusions i adquisicions, pot encarregar a un director financer interí dur a terme la rutina de les funcions financeres, mentre que l'equip propi es centra en el tracte.

Joint Ventures

Quan les empreses implicades en una empresa conjunta tenen cada una la seva representació en la gestió de l’empresa resultant, les polítiques pròpies i els interessos creats per cada una de les empreses poden interferir en el normal funcionament de la joint venture.

Un director financer interí disposa d’una posició d’equilibri que li dóna un gran avantatge per arribar als acords necessaris amb les dues empreses per al correcte funcionament de la joint venture:

 • Té la independència per a dir les coses com són en interès de la joint venture
 • Pot prendre les decisions financeres adequades per al funcionament de la empresa
 • Com a resultat, l’empresa resultant aconsegueix el seu ple potencial, i tots els socis se’n beneficien.

Reestructuració del negoci

En una situació de canvi hi ha decisions difícils que s'han de prendre amb rapidesa.

 • El model d’empresa està a debat
 • Es necessita ràpid una nova estratègia
 • Els inversors han d'estar convençuts de que les noves propostes funcionaran

Els administradors financers especialistes en canvi són la solució més lògica. Desinhibits per a desvincular-se de l’empresa i del seu funcionament passat, poden:

 • Analitzar els temes en clau de finances
 • Veure on està fallant l'estratègia
 • Aportar la seva experiència i imparcialitat
 • Veure on es poden fer estalvis
 • Identificar ràpidament la forma d'obtenir més amb els recursos actuals
 • Renegociar els acords de finançament
 • Tranquilitzar els bancs i els inversors

Analitzen a través de l’historial el que cal fer, i llavors ajuden a l’equip de direcció en la seva realització.

Crisi corporativa

Les crisis a que una empresa pot haver de fer front són impredictibles, demanen habilitats molt concretes, i posen a la direcció sota una gran pressió. Les crisis poden tenir el seu origen en:

 • Problemes originats amb hisenda
 • Un nou competidor ha entrat en el mercat
 • Problemes financers
 • Sistemes informàtics ineficients i cars
 • L’empresa ha estat víctima d’un desfalc
 • El màxim dirigent ha deixat l’empresa i s’ha unit a la competència

Un director financer sènior ben elegit pot haver passat per exactament la mateixa situació abans. Ell pot:

 • Saber el que és necessari prendre mesures
 • Donar suport a l'equip de direcció durant tota la crisi

En poc temps un director financer experimentat pot proporcionar aquestes i moltes altres millores en la gestió. Els nostres professionals estan sovint sobre-qualificats i poden aportar una gran experiència per a abordar les qüestions del seu negoci, podent abordar els problemes amb l’adequada perspectiva.

Interessat en un director financer extern?

Contacti'ns ara mitjançant el formulari de contacte