Altres serveis

Portada » Fiscal, comptable, i laboral

Assessoria i gestió fiscal, comptable, i laboral

Es la modalitat més adequada per a petites empreses que cerquen solucions més enllà de la gestoria comptable-fiscal tradicional.

Si creu que la comptabilitat no és només una obligació formal, sinó que es o ha de ser el reflex de l’activitat de l’empresa, i que constitueix un sòlid suport per a la gestió i la presa de decisions, en aquest cas el nostre servei esta especialment dissenyat per a vostè.

Les empreses necessiten, per a poder realitzar una gestió adequada, un coneixement detallat i actualitzat dels seus costos i els seus marges, així com unes projeccions que li permetin emprendre les accions adequades per a mantenir el rumb desitjat.

Tanmateix, a vegades ens decantem, per economia de costos o per simple desconeixement, per l’opció d’una gestoria tradicional que es limita a presentar impostos i a confeccionar la comptabilitat en sí com a un fi, i no com a un mitjà per a tenir el control de l’empresa i ajudar en la consecució d’objectius.

Sefiex elabora la comptabilitat preferentment de forma presencial en les oficines dels nostres clients (tot i que també és possible fer-ho de forma remota o mixta, si es dona el cas).

El nostre esquema de funcionament cobreix les necessitats bàsiques de l’elaboració de la comptabilitat i els impostos, així com d’assessorament fiscal, i la gestió laboral que tenim externalitzada en els nostres proveïdors de confiança. Ara bé, incorporem serveis que d’alt valor afegit, com son:

  • Planificació econòmica i financera
  • Gestió de la tresoreria i optimització del pool bancari, procurant les solucions de finançament més adequades per a l’empresa
  • Establiment de les variables i indicadors més significatius per a la presa de decisions (vendes, cobrament, marges, etc.)
  • Anàlisi i seguiment periòdic amb la Direcció de l’evolució del negoci.
  • Establiment i/o millora dels circuits administratius i informàtics, i agilització del procés de facturació i control de cobraments.
  • Anàlisi i control de costos. Programes de reducció de costos.
  • Optimització de les relacions amb advocats i bancs.

En resum, el nostre servei s’encarrega de la gestió econòmica i financera de la seva empresa perquè vostè pugui estar pendent només del negoci.

RANDOM03